Sündmustekalender

Tänu Pirkanmaa Tuglase Seltsi tegevusele on eesti kultuuri programm eriti Tamperes, aga ka Pirkanmaal laiemalt viimastel aastatel märkimisväärselt tihenenud ja mitmekesistunud. Korraldame kõigile tamperelastele ja pirkanmaalastele mõeldud avalikke eesti kultuuriga seotud üritusi, aga ka spetsiifiliselt soome-eestlastele suunatud tegevusi, mis kaasavad lapsi, noori ja peresid.

Pirkanmaa Tuglase Seltsi sündmustekalendrisse kuulub nii regulaarselt aset leidvaid sariüritusi kui ka ainulaadseid eesti kultuurile pühendatud sündmusi. Täpsemalt pakume praegu järgmist:

  • Osaleme veebruarikuus toimuva eesti kirjanduse nädala (virolaisen kirjallisuuden viikko), Tampere Mardilaada ja Tampere Eesti Nädalate (“Lokakuu on Viro-kuu!”) korraldamises;
  • Püsitegevustena korraldame kord kuus Eesti-teemalist vestlusklubi, pühapäeviti Tampere eesti segakoori ja igal teisel pühapäeval eesti lasteringi. Regulaarselt koguneb ka meie eesti noorteklubi;
  • Toome Tamperre eesti kirjanikke, teatrit, muusikat jm.
  • Projektirahastuse abil korraldame eesti päritolu noortele õppereise Eestisse.

Comments are closed.