Nõustamine

Alates 8. jaanuarist 2018 pakub Pirkanmaa Tuglase Selts Tampere Maahanmuuttajainfo Mainios eestikeelset nõustamist Soome elama asunutele.
Aadress: Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 3. korrus
Telefon: 040 806 2526 ja 040 806 2527
E-mail: maahanmuuttajaneuvonta@tampere.fi

Eestikeelne teenus on saadaval esmaspäeviti kell 16-18.
Muudel aegadel nõustatakse soome (või inglise) keeles.

Osutame nõustamisteenust kõigile ja tasuta, taustast ja Soome kolimise põhjusest sõltumata.
Nõustamine toimub järjekorra alusel.

Infopunkti võib põõrduda elamispinna, töö, koolituse, elamislubade, sotsiaalhoolduse ja tervishoiu küsimustega ning ka teiste argipäevas esile kerkivate probleemidega. Tulla tasub ka siis, kui te ei tea, kelle poole või kuhu pöörduda oma murede lahendamiseks. Nõustaja seletab lahti teile arusaamatuks jäänud otsuse või dokumendi, aitab täita ankeete ja tellib telefoni teel vastuvõtu aegu. Vajaduse korral tuleb nõustaja koos teiega ka asjade selgitamiseks eri kohtadesse ja ametiasutustesse.
Kõik teenused on tasuta.

 

Comments are closed.