Nõustamine

Alates 2019. aastast Tamperes enam regulaarset eestikeelse nõustamise teenust ei pakuta. Erinevate Soomes elamisega ning asjaajamisega seotud küsimustega võib siiski julgelt pöörduda Maahanmuuttajainfo Mainio poole (Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 3. krs), kus nõustatakse teisipäevast reedeni kell 10-16 soome keeles ning teatud aegadel ka inglise, vene vm keeltes.

Nõustamisteenust osutatakse kõigile ja tasuta, taustast ja Soome kolimise põhjusest sõltumata.
Nõustamine toimub järjekorra alusel.

Infopunkti võib põõrduda elamispinna, töö, koolituse, elamislubade, sotsiaalhoolduse ja tervishoiu küsimustega ning ka teiste argipäevas esile kerkivate probleemidega. Pöörduda tasub ka siis, kui te ei tea, kelle poole või kuhu pöörduda oma murede lahendamiseks. Nõustaja seletab lahti teile arusaamatuks jäänud otsuse või dokumendi, aitab täita ankeete ja tellib telefoni teel vastuvõtu aegu.

Eestikeelset telefoninõustamist pakub Infolango esmaspäeviti kell 12-14 ja neljapäeviti kell 15-17.30. Võimalik on teha interneti teel ka broneering, et nõustaja helistaks teile tagasi kokkulepitud ajal.

 

Comments are closed.