Juhatus

Kristiina Teiss: esimees
Pilvi Hämäläinen: aseesimees
Diana Maisla: sekretär
Regina Blom: liige
Carita Granat: liige
Martin Puck: liige
Tuuli-Emily Liivat: liige

Jaanika Kingumets ja Hanna Samola: 2018. a mitteaktiivsed ja hääleõiguseta juhatuse liikmed

Comments are closed.