Tegevused

Meie praegused ja kavandatavad tegevused hõlmavad järgmist:

  • Eestiteemalised muusika-, kunsti-, kirjandus- jms üritused
  • Laste- ja pereüritused
  • Eesti-teemalised loengusarjad
  • Noorteklubi eesti päritolu noortele
  • Vestlusõhtud
  • Keele- ja kultuuriõpe
  • Koolitused
  • Kultuurivahetusprojektid
  • Huviringid

Eestiga seotud laadad ja messid Pirkanmaal

Comments are closed.