Tegevused

Meie praegused ja kavandatavad tegevused hõlmavad järgmist:

  • Eestiteemalised muusika-, kunsti-, kirjandus- jms üritused
  • Laste- ja pereüritused
  • Vestlusõhtud
  • Huviringid

Comments are closed.